پروژه های در حال اجرا

 

پیوندها

 

 

 

 

 

97 mokab

اولین جلسه کمیته اربعین سال 97 با حضور معاون محترم سیاسی استاندار و جانشین ستاد اربعین استان تشکیل شد.

در این جلسه مسئولین کمیته های 10 گانه معرفی شدند و مقرر گردید در 15 روز آینده کمیته ها جلسات خود را تشکیل و گزارشات آنرا به دبیرخانه ستاد اربعین استان ارسال نمایند.