بنا به اعلام ستاد مرکزی عتبات عالیات برای ساخت سوله فلزی 1200متری در کربلا معلی توسط ستاد بازسازی عتبات آذربایجانشرقی ااجرایی شود

ستاد بازسازی استان آذربایجانشرقی نسبت به ساخت سازه فلزی و انتقال آن به کربلا معلی با هزینه بالغ بر یک میلیارد تومان که از طرف یک نفر خیر تبریزی هزینه آن تامین شده است تا پایان سال 93 در کربلای معلی نصب و تحویل ستاد بازسازی عتبات کربلا خواهد گردید

.