به منظور احیای فرشهای قدیمی و نفیس دست باف حرم سیدالشهدا (ع) با هماهنگی تولیت محترم آستان حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) گروه فرش (رفوگر) ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی از سال 83 کار خود را در کربلای معلی آغاز کرده است و تا پایان سال 96، تعداد  858  نفر در قالب 34 گروه اعزام و هر دوره به مدت 30 روز فعالیت کرده اند.

لازم به ذکر است که تا اتمام مرمت و بازسازی فرش های اعتاب مقدسه گروه فرش به فعالیت رفوگری خود ادامه خواهد داد، انشاء ا...

اهم اقدامات : بخیه زنی، سوزن زنی، پارچه کشی، گردگیری، چله کشی، رنگ رزی، رفوگری و ...

 

جدول تفکیکی اعزام گروه روفه گری فرش به اعتاب مقدسه 

سال اعزام

گروه های اعزامی

جمع نفرات اعزامی

سال 83

گروه اول و دوم

35 نفر

سال 84

گروه های سوم، چهارم و پنجم

72 نفر

سال 85

گرو های ششم، هفتم و هشتم

79 نفر

سال 86

گروه های نهم، دهم و یازدهم

71 نفر

سال 87

گروه های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم

67 نفر

سال 88

گروه های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم

81 نفر

سال 89

گروه های هجدهم، نوزدهم و بیستم

94 نفر

سال 90

گروه های بیست و یکم و بیست و دوم

61 نفر

سال 91

گروه بیست و سوم

28 نفر

سال 92

گروه بیست و چهارم

38 نفر

سال 93

گروه های بیست و پنجم و بیست و ششم

48 نفر

سال 94

گروه بیست و هفتم ، بیست و هشتم و بیست و نهم

61 نفر

سال 95

گروه سی ام ، سی و یکم و سی و دوم

93 نفر

سال 96

گروه سی و سوم، گروه سی و چهارم

30 نفر