نهم ربیع الاول روز تجلی حاکمیت مستضعفان بر جهان،
روز نوید دهنده ی شکست نمرودیان و آغاز امامت آخرین مُنجی حیّ

حضرت مهدی موعود (عج) تهنیت باد.