ساخت سوله انباری امام حسن مجتبی (ع) در کربلای معلی در سال 93 توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی آغاز گردید. سازه فلزی این پروژه در شهر تبریز ساخته شد و با انتقال آن به کربلای معلی کارهای زیرسازی و نصب سازه به مساحت 1200 متر مربع شروع شد. هزینه برآوردشده برای اتمام این پروژه مبلغی بالغ بر 15 میلیــارد ریال می باشد که با عنایت حضرت حق تعالی در نیمه اول سال 94 به اتمام خواهد رسید.

تصاویر تکمیلی در ادامه مطلب