به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، دومین جلسه موکب های اربعین حسینی(ع) روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مسئولین و نمایندگان موکب های ثبت شده در سامانه اربعین حسینی سال 96 برگزار گردید، زمانبندی اعزام خادمان بر اساس تقویم زمانی ابلاغی ستاد بررسی گردید و دفترچه تحویل اطلاعات موکب ها تحویل مسئولین موکب گردید.

همچنین در این جلسه  تعداد نفرات اعزامی مواکب مورد بررسی قرار گرفت.

در انتهای این جلسه  پروانه های صادر شده برای اربعین امسال تحویل نمایندگان این موکب ها گردید.