هفتاد و سومین گروه کاری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی جهت فعالیت در پروژه های حرمین عسکرین(ع) در سامرا راهی عتبات عالیات شدند.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی، این گروه چهارمین گروه اعزامی در سالجاری ست که مشتمل بر 14 نفر افراد داوطلب می باشد و به مدت 30 روز به شهر مقدس سامرا اعزام شدند.