در راستای مشارکت فرهنگیان و دانش آموزان صورت گرفت;

امضاء تفاهم نامه ی ستاد بازسازی عتبات عالیات و آموزش و پرورش استان

به منظور کمک به بازسازی و توسعه ی حرم های مطهر ائمه معصومین(ع) و سایر اماکن مذهبی تفاهم نامه ای فی مابین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و اداره کل آموزش و پرورش استان منعقد شد.

 به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان،  در راستای تسهیل و ارتقای کمی و

کیفی و ایجاد بستر مناسب برای افزایش انگیزه و توسعه فرهنگ مشارکت با جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی داوطلبانه فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده های آنها در سراسر استان به منظور کمک به بازسازی و توسعه ی حرم های مطهر ائمه معصومین(ع) و سایر اماکن مذهبی تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل آموزش و پرورش و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان منعقد شد.

با امضای این تفاهمنامه ستاد بازسازی عتبات در آموزش و پرورش جهت هدفمند کردن نذورات و کمک های فرهنگیان، دانش آموزان، والدین و مراکز تابعه در زمینه بازسازی و توسعه پروژه های اعتاب مقدسه همکاری و مشارکت های لازم را انجام می دهد.

گفتنی است ستاد بازسازی عتبات عالیات آموزش و پرورش استان مستقر در معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل و ریاست آن بر عهده ی معاونت پرورشی و فرهنگی با تشکیل جلسات فصلی و ارائه گزارش پیشرفت همکاری خواهد بود.